Tel: +46 (0) 762-808-883

E-post: info@2account.se
 

Vi hjälper dig med alla delar av ekonomi:

 • Administration

 • Betalningar

 • Löpande bokföring

 • Löner

 • Kundfakturering

 • Skattedeklarationer

 • Periodisk sammanställning

 • Årsredovisning

 • Stämmoprotokoll

 • Bokslutsrapport fr. auktoriserad konsult

 • Bolagsdeklaration

 • Privatdeklaration

 • Utdelning

 • K10 Rådgivning

Digitalisering

Effektiv och kvalitetssäkrad ekonomihantering efterfrågar kunderna när de anlitar oss. 2Account automatiserar och skapar anpassade IT-lösningar för varje enskilt uppdrag. Inga förutbestämda lösningar utan allt skräddarsys utifrån behov. 


Webbaserade affärssystem - effektivt var du än befinner dig, på kontoret, hemma, på semestern eller ute på fältet. Samtidigt är all din data skyddad och säkerhetskopierad på säkra servrar.

Fakturaskanning - minskar administrationen och du får bättre koll över dina leverantörsfakturor. Alla fakturor finns lagrade och hanteras digitalt. Både du och konsulten kan jobba med leverantörsfakturor i samma program.


Kvitto och resa - Kvitton och reseräkningar hanteras enkelt och smidigt i mobilen genom att digitalisera företagets alla utlägg, representationskvitton, traktamenten och milersättning.

Du slipper onödig administration – appen fixar det mesta åt dig!

Redovisning

Det sägs att en fungerande ekonomi är vägen till framgång. Men vad har redovisningen med framgång att göra? 

Jo, redovisning syftar till att dokumentera företagets resurshantering, alltså skapa en perfekt bild av verkligheten.

För att kunna skapa en perfekt bild av verkligheten så behövs det rätt uppmärksamhet i rätt tid. 2Accounts främsta styrka ligger i att ge rätt uppmärksamhet i rätt tid till varje enskilt uppdrag. Vi tror på kommunikation samarbeten och fokus.

Lön


2Account hjälper dig med all lönehantering, administration och kontrolluppgifter. 


Vi kan sätta ihop personalhandböcker, processkartor eller policys.


Vi ser till att rätt person får rätt lön i rätt tid samt effektiviserar och automatiserar administrationen.

Tack vare de moderna program som marknaden erbjuder idag så kan löneadministrationen i mycket högre utsträckning bli automatiserad. En konsults roll ska vara att leda och se till att programmet gör rätt.

Företag som själva vill ha koll på sin lönehantering, allt från lönebesked och arbetsgivardeklarationer till kontrolluppgifter kan nu lättare kartlägga och kontrollera flödet. Anställda kan själva gå in och rapportera sjukdom, övertid, semester med mera. De kan också själva hämta lönebesked, se innestående semesterdagar samt komp eller flextid.

Bolagsärenden


Ska du starta nytt, skicka in ändringsanmälan till Bolagsverket eller avveckla så hjälper 2Account dig med allt från nybildning till likvidation.


Bolagsbildning - 2Accounts Bolagsärenden kan inför en bolagsbildning ta fram och hantera alla nödvändiga dokument som krävs för att bolaget ska kunna registreras hos Bolagsverket. Vi kan även hjälpa er med rådgivning och paketlösningar om ni väljer att köpa ett färdigt lagerbolag.

Likvidation - När ett bolag ska avvecklas kan vi biträda vid genomförandet av en likvidation. Initialt kan vi erbjuda rådgivning kring själva beslutet om likvidation, eventuella alternativ samt information om processens gång. Därefter kan vi tillsätta en likvidator och biträda med handlingar för beslut, genomförande och registrering på Bolagsverket

Snabbavveckling -Innebär att företag utan rörelse väljer att sälja ett aktiebolag. Snabbavveckling är det smidigaste sättet för en företagare att bli av med sitt aktiebolag. Vi kan vara med och avsluta rörelsen på korrekt sätt och leda avvecklingen på ett smidigt sätt.

LÄS GÄRNA MER OM VÅRA PRISER